Organisatieopstellingen

Om zicht te krijgen op de onderstromingen die in organisaties spelen zet ik de methodiek "organisatieopstellingen" in.

Organisatieopstellingen: het grotere systeem

We maken allemaal deel uit van een groter systeem, als:

 • vader/moeder van...
 • kind van...
 • broer/zus van...
 • partner van...
 • werknemer van...
 • leidinggevende van...
 • collega van...
 • opdrachtgever van...
 • klant van...
 • etc.

Dit betekent dat er voortdurend een energie uitwisseling plaatsvindt op onbewust niveau en dit beïnvloedt, zonder dat we het dus door hebben, ons gedrag en resultaat.

Dit kan in de praktijk voor organisaties betekenen:

 • dat projecten maar niet van de grond willen komen, ondanks alle investering aan financiële middelen en menselijke inspanningen
 • dat er na een overname of reorganisatie sprake blijft van een "wij-zij-cultuur", terwijl iedereen vindt dat het anders zou moeten
 • dat na het vertrek van een medewerker(s) de verbinding weg is
 • dat die mooie dienst of product maar niet wil aanslaan op de markt
 • de manager zijn/haar best doet er "te zijn" voor de medewerkers, maar dat ze toch geen beroep op hem/haar doen
 • dat verwikkelingen uit het verleden van de organisatie, nog steeds een rol spelen in het heden 
 • dat samenwerking verzandt in misverstanden en wederzijds onbegrip

Organisatieopstellingen: verstrikkingen ontrafeld

In het systemisch werk, zoals het opstellen van organisaties (of families) wordt genoemd, staat de vraag van de inbrenger centraal.

De inbrenger vertelt kort waar hij tegenaan loopt. Het gaat dan niet zozeer om de inhoud van de vraag, maar meer om helder te krijgen:

 • om welke dienst/product/project het gaat
 • met wie er wordt samengewerkt
 • wie nog meer "spelers" zijn in het verhaal
 • wat de relatie tot elkaar is
 • welk thema er speelt

Vervolgens kiest de inbrenger een aantal mensen uit die voor hem kunnen worden "opgesteld". Zij representeren sleutelfiguren of thema's binnen het vraagstuk van de inbrenger. De representanten weten niets inhoudelijks over de vraag, maar worden door de inbrenger op een plek in de ruimte neergezet in een houding en kijkrichting die door de inbrenger wordt bepaald.

....en dan:

 • ontvouwt zich een inzichtgevend en vaak ook ontroerend schouwspel van de intermenselijke relaties "in de onderstroom"
 • worden verwikkelingen in de onbewuste relaties, "verstrikkingen", ontrafeld:
  • relaties tussen mensen maar ook
  • relaties van mensen tot zaken als: product, dienst, werkwijze, etc.
 • voelen de "representanten" feilloos aan waar het om gaat, vaak tot hun eigen verbazing
 • laten de "representanten" dit zien in woord en gedrag (taal, mimiek, houding, emotie)
 • wordt (oude) pijn zichtbaar, zodat het direct kan worden geheeld
 • worden verbindingen tussen mensen (en tot zaken) hersteld
 • ontstaan er nieuwe mogelijkheden t.a.v. de ingebrachte vraag

Contact

Graag vertel ik u wat de mogelijkheden voor uw organisatie zouden kunnen zijn. U kunt me bellen: 06 27353431 of gebruikmaken van het aanmeldformulier op deze pagina.