EMDR

In de EMDR-sessie krijgt de cliënt een auditieve stimulus (tikjes) afwisselend in het rechter- en linkeroor) of visuele stimulus (oogbewegingen) aangeboden terwijl hij zich het trauma in alle facetten (beeld, geluid, gedachten, emoties, lichamelijke gevoelens) herinnert.

Alhoewel er veel onderzoek naar EMDR is gedaan is het nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Feit is echter dat veel mensen er baat bij hebben.

De wetenschap neemt aan dat:

  • door de auditieve of visuele stimulatie het werkgeheugen in de hersenen als het ware “overbelast” wordt, waardoor “vergeten” wordt gestimuleerd (zie artikel uit Ode "Het belang van vergeten" op deze pagina)
  • door de bilaterale stimulatie de linker- en rechterhersenhelft optimaal met elkaar gaan samenwerken waardoor verwerking kan plaatsvinden   

EMDR combineer ik met andere therapievormen zoals hypnotherapie en kort oplossingsgerichte psychotherapie. In mijn publicatie “De angstige docent” op deze pagina kun je daarover meer lezen.

Op een zachte manier het trauma verwerken

Door de jaren heen heb ik mijn eigen manier om trauma's op een zachte manier te verwerken ontwikkeld.

Ik maak daarbij gebruik van EMDR gecombineerd met hypnotherapie en EFT (Emotional Freedom Techniques).

EFT wordt ook wel de Tearless Trauma Technique genoemd. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat gevoelens je overspoelen en de sessies te heftig voor je zullen zijn. 

Voor de behandeling van angst, trauma en verlies komen mensen van ver buiten Apeldoorn naar mijn praktijk.