Wat is Omdenken?

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?! – de techniek van het omdenken’. 

Wat is voor mij de waarde van deze techniek?

Onze hersenen zijn gebaat bij het voortdurend "in beweging blijven", zodat we niet gaan "vastroesten" in oude patronen. Wij rollen heel snel in oude vertrouwde denkpatronen. Hierdoor wordt ons brein niet optimaal benut. Wij merken dat bijvoorbeeld in ons gedrag door minder flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in onze omgeving.

"Use it, or loose it" is niet voor niets een veelgebruikte term in de hersenwetenschap! Het is dus belangrijk jezelf en je brein te blijven uitdagen om (gezondheids-)problemen te voorkomen.

De techniek van het omdenken gebruik ik in sessies om je op een leuke en humorvolle manier naar je vraagstuk, klacht of probleem te laten kijken.

Omdenken en provocatief coachen

Ik ben een groot voorstander van het gebruik van humor in therapie en coaching!

De techniek van het omdenken heeft voor mij, als provocatief coach, veel overeenkomsten met het provocatief coachen. Je komt namelijk als vanzelf door het omdenken in hilarische denkbeelden terecht.

Deze gekke denkbeelden zijn weer heel helpend in het oplossen van je probleem of klacht!