Praktijk Tranceforma: trauma's

Een trauma is een angststoornis die ontstaan is na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. De kwaliteit van leven wordt hierdoor ernstig beïnvloed. Van belang is om te weten dat elk mens van nature veerkrachtig is. Dat betekent dat de meeste ervaringen op een natuurlijke wijze verwerkt worden, zonder daar klachten aan over te houden. Daarom is het ook belangrijk voldoende tijd te nemen, minstens drie maanden vanaf de gebeurtenis, om de eigen verwerking zijn werk te laten doen.

Echter, soms zijn er situaties waarbij de natuurlijke verwerking stagneert en er toch klachten ontstaan. Dan is het goed om hulp in te roepen.

Door de jaren heen heb ik diverse mensen met een post-traumatische stress stoornis (PTSS) behandeld.

Aanleidingen waren o.a.:

  • moeilijke bevalling
  • medische misser
  • (verkeers-)ongeval
  • geweldsdelict (overval, verkrachting, oorlog)
  • jeugdtrauma

Praktijk Tranceforma: jeugdtrauma's 

Opgegroeid met veel angst, doordat:

  • er psychische problematiek speelde bij de ouder(s)
  • het kind seksueel misbruikt is 
  • er sprake was van lichamelijke en/of emotionele mishandeling
  • het kind niet door de ouders opgevoed kon worden (uithuisplaatsing) 

Veel mensen komen bij mij, omdat ze in hun volwassenheid nog last hebben van wat hen als kind is gebeurd. Het gaat dan om volwassenen van alle leeftijden, zelfs tot op hoge leeftijd. 

Wanneer er sprake is geweest van (grote mate van) onveiligheid in de jeugdjaren kan dat grote impact blijven houden op hoe je als volwassene in het leven staat.

Praktijk Tranceforma: narcisme

Narcisme bij de ouder(s) is zo'n voorbeeld van een schadelijke invloed op het kind.

Het gebrek aan veiligheid heeft het kind schade toegebracht. Het kind heeft geleerd dat z'n eigen inzicht en mening er niet toedoen en heeft daar in de volwassenheid vaak nog last van.

Een narcistische ouder straft de eigenheid van het kind namelijk af op velerlei manieren.

De volwassene blijft daarom moeite houden met zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Blijft rondlopen met de vraag: "Wie ben ik eigenlijk?"

Mensen zeggen dan ook vaak, dat ze zich "klein" voelen in contacten met anderen en veel jonger dan hun kalenderleeftijd aangeeft. Dat komt, omdat een "deel" in hen blijft vragen om erkenning en waardering van de ander, als was de ander de ouder(s) die zo gemist is in de jeugd.

Angst, schaamte, plaatsvervangende schaamte, weggedrukte boosheid, machteloosheid en diep verdriet om "wat niet heeft kunnen zijn, maar waar nog steeds zo naar wordt verlangd", zijn hierbij kernwoorden.

Gaslighting: emotionele manupilatie

In partner relaties komt veel emotionele manipulatie voor. Wanneer je hiermee te maken hebt (gehad) ben je aan jezelf gaan twijfelen en vind je het moeilijk om uit de destructieve relatie te stappen en/of weer een nieuwe relatie aan te gaan.

Vind jezelf terug ❤️‍🩹

"JA!"

Je kunt leren jezelf de veiligheid, liefde en waardering te geven die je gemist hebt.

Verzachting en heling van je verleden laat je jezelf opnieuw ontdekken en geeft je jezelf terug. 

Je kunt het trauma achter je laten.

Ik heb daar ook een blog aan gewijd: "De schatten uit je verleden".

Hiermee wil ik iedereen meegeven: het is nooit te laat voor een nieuw begin! 

Contact

Als je een afspraak met me wilt maken dan kan dat hier of door het invullen van het contactformulier.