Kanker

Wanneer de diagnose kanker valt staat de wereld van patiënt en naasten vaak onmiddellijk op z'n kop.

Er volgt een periode van onzekerheid en angst, waarbij een ieder z'n best doet het nieuws op zijn/haar manier te verwerken en ook nog in verbinding met elkaar te blijven.

Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Spanningen in de relatie of in het gezin door (over-)bezorgdheid naar elkaar en de soms ook uiteenlopende belangen van patiënt en haar/zijn naasten kan het gevolg zijn. 

Praktijk Tranceforma biedt ondersteuning in dit hele proces, zodat zowel patiënt als zijn/haar omgeving onnodige stress bespaart blijft en de energie volledig gericht kan worden op het herstelproces.  

Werkwijze: patiënt en naaste(n) apart

Wanneer zowel de patiënt als zijn/haar naaste een beroep op mijn ondersteuning doet, dan zie ik de patiënt en zijn/haar naaste(n) apart van elkaar i.p.v. samen. Dit met het oog op vrij kunnen praten, zonder rekening te hoeven houden met de ander.

Het kennismakingsgesprek / intakegesprek kan wel heel goed gezamenlijk plaatsvinden.

Na een aantal sessies apart van elkaar kan het wenselijk zijn ook een afspraak gezamenlijk te hebben om de relatie te bestendigen.

Dit wordt besproken en ingepland zodra het zich voordoet.

Informatie: voor patiënt en naaste(n)

Voor meer informatie over welke thema's er kunnen spelen, verwijs ik respectievelijk naar "patiënt" en "naaste(n)"

Training Kracht: voor patiënt en naaste(n)

Speciaal voor mensen die met deze ziekte geconfronteerd worden, zowel de patiënt als zijn/haar naaste, heb ik de training Kracht ontwikkeld.

Meer informatie vind je onder patiënt & naaste(n).

Training Kracht: ook voor andere patiënten

Ook voor mensen met een andere diagnose (of moeite met acceptatie van ziekte of handicap) staat de training open.

Neem contact op voor de mogelijkheden.