Team coaching

Als (loopbaan-)adviseur van personeel uit de sector zorg & welzijn, onderwijs, marketing & sales en als trainer/coach van personeel in risicovolle beroepen (defensie, politie, brandweer, ambulance) heb ik veel ervaring in het trainen van teams. 

Ik kan uw partner zijn bij het inzichtelijk maken, oplossen of organiseren van allerlei team gerelateerde kwesties.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • begeleiding van veranderingen op de werkvloer in werkwijze, communicatie en samenwerking
  • inzichtelijk maken van moeilijke psychologische onderstromingen in teams, het bespreekbaar maken daarvan en opruimen van oude pijn
  • het verbeteren van communicatie binnen teams met behoud van ieders eigenheid
  • invulling geven aan thema's op en voorzitten van teamdagen 
  • begeleiding van personeel na schokkende gebeurtenis op het werk

Paardencoaching voor organisaties

Een mooie vorm om bewustwording bij jezelf en binnen het team te creëren is paardencoaching. Het zijn vaak ontroerende en verbindende sessies!

Contact

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen en uw vraag aan mij voorleggen. Ik ben graag uw sparringpartner.