Home » De therapeut » Werkwijze » Tarieven en formulieren

Vergoed door zorgverzekeraars

Door mijn registraties bij mijn beroepsvereniging NBVH en overkoepelende organisatie RBCZ (zoeken op woonplaats Apeldoorn en te vinden in de lijst van therapeuten onder A. Mennega) worden mijn sessies door zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Via deze link van zorgwijzer kun je een actueel overzicht van zorgverzekeraars die vergoeden bekijken. Niettemin adviseer ik mensen altijd contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar voor de juiste en meest actuele informatie.

Praktijk Tranceforma: tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Ik vind het belangrijk dat er eerst vrijblijvend en kosteloos kennis gemaakt kan worden. In dit gesprek geef ik de cliënt informatie over wie ik ben, hoe ik werk en wat ik voor hem/haar zou kunnen betekenen. Andersom krijg ik een eerste goede indruk waarvoor de cliënt bij mij komt en wat zijn/haar verwachtingen zijn.

Deze kennismaking duurt een ½ uur en is gratis.

Intakegesprek

Wanneer de cliënt besluit een behandeltraject in te willen gaan, volgt er een uitgebreider intakegesprek van 1 uur. In dit gesprek wordt er dieper op de hulpvraag ingegaan en besluit ik met een plan van aanpak. In het plan van aanpak geef ik aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn, wat we hierin gaan doen en wat het te verwachten resultaat zal zijn.

Ter voorbereiding op het gesprek vraag ik de cliënt het intake formulier op deze pagina te downloaden en ingevuld mee te nemen naar de afspraak met mij. Het formulier mag ook van tevoren naar mij gemaild worden.

Het intakegesprek kan heel goed gecombineerd worden met het kennismakingsgesprek. Vaak is het ook de wens van de cliënt om dit te combineren. Ik stem dit tijdens het kennismakingsgesprek altijd in goed overleg af.

Het intakegesprek duurt 1 uur en de kosten bedragen € 92,50

Voor bedrijven hanteer ik andere tarieven.

Sessies en evaluatiegesprek

Na de intake volgt het behandeltraject. Deze bestaat uit een aantal sessies en een afsluitend evaluatiegesprek. Bij langere trajecten zal er ook tussendoor een evaluatiemoment zijn.

De sessies en evaluatiegesprek duren 1 uur en de kosten hiervoor bedragen € 92,50

Voor bedrijven lever ik maatwerk en hanteer ik een "pakketprijs"

Praktijk Tranceforma: betaling per PIN na afloop

Direct na de intake of de sessie wordt er per PIN afgerekend. 's Avonds ontvangt de cliënt de factuur per mail.

Wanneer er sprake is van een aanvullende verzekering kan deze, door de cliënt, ingediend worden bij de zorgverzekeraar voor een tegemoetkoming in de kosten.

Bij vragen over wel/niet vergoeding en de hoogte hiervan, adviseer ik contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Praktijk Tranceforma: formulieren

Op deze pagina zijn ook het intake formulier, de behandelingsovereenkomst en de betalingsvoorwaarden van Praktijk Tranceforma te downloaden.