Wat is NLP

NLP komt voort uit de hypnotherapie en beide methodieken vullen elkaar mooi aan.

Om effectief en snel veranderingen in gedrag in te zetten en te bestendigen maak ik gebruik van technieken uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

NLP is de studie van succesvol gedrag. Waar de psychologie vooral kijkt naar wat er allemaal mis is met je, kijkt NLP juist naar wat goed werkt zodat het beter gaat met je leven.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro heeft met het brein te maken, je hersens. In je brein zijn bepaalde patronen vastgelegd die er voor zorgen dat je je naar voelt of dat je je goed voelt.

Linguïstisch gaat over taal. De taal waarmee je met jezelf of met anderen communiceert.

Programmeren wil zeggen dat je met taal je brein programmeert om je goed te voelen.

Nu is programmeren in de jaren 70 fout gekozen. Computers waren toen namelijk in opkomst en men dacht dat de mens een soort computer was.

Niets is minder waar. Het gaat niet om programmeren, maar om het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein, zodat je je weer goed voelt.

NLP leert je om je brein als het ware te besturen met taal, zodat jij je weer beter voelt. Het geeft je een handleiding hoe jij het beste je brein gebruikt om beter je leven te leiden zoals jij dat wilt.

NLP gaat er van uit dat ons brein werkt op basis van de 5 zintuigen horen, zien, voelen, geur en smaak. Nu zijn geur en smaak vrij vaag waardoor het eigenlijk draait om horen, zien en voelen.

Wat is NLP? NLP zorgt ervoor dat je positieve gedachten hebt, positieve beelden in je hoofd vormt en je goede gevoelens hebt. Op het moment dat je dit hebt bereikt heb jij je brein geprogrammeerd om zich goed te voelen en dat is natuurlijk wat jij wilt.