Wanneer NLP

Het belangrijkste wat je met NLP kan leren is: grip krijgen op je emoties.

Hoe leer je jouw brein om zich goed te voelen, zodat je met succes, plezier en ontspanning je doelen ontdekt en verwezenlijkt. Hoe train je jezelf om gelukkiger en effectiever te leven.

Als je het eerste hebt geleerd, dan kun je daarna uitstekend leren omgaan en communiceren met andere mensen. Hoe?

Hiervoor heeft NLP twee communicatiemodellen. Het eerste model is gericht op het zo specifiek mogelijk communiceren.

Het tweede model is gericht op het beïnvloeden van gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat je het succesvolle gedrag van de ander in kaart brengt, zodat je het voor jezelf ook kunt gaan toepassen.

Vroeger werd dit gedaan met behulp van modelleren. Tegenwoordig gebeurt dit met behulp van strategieën. Als je ziet dat iemand iets succesvol doet dan breng je in kaart hoe deze persoon dat doet en kun je deze succesvolle strategie zelf ook gaan toepassen.