Rouw- en verliesverwerking

De dood hoort bij het leven, niemand zal dat bestrijden. Als we dan ook een dierbare verliezen is het normaal dat we daar een tijdlang de invloed van ondervinden op ons leven. 

Vormen van gecompliceerde rouw

 • chronische rouw
  • er zijn duidelijk waarneembare symptomen, die in de loop van de tijd na het overlijden niet minder worden
 • ontkende rouw
  • als een rouwreactie uitblijft door langdurige ontkenning of het sterk onderdrukken van emoties
 • gesomatiseerde rouw
  • in plaats van een rouwreactie laat de nabestaande een veelheid aan lichamelijke klachten zien
 • uitgestelde rouw 
  •  wanneer de prioriteit ligt bij:
    • het opvangen van andere nabestaanden 
    • de verwerking van traumatische omstandigheden rondom het overlijden (getraumatiseerde rouw)
  • maar ook:
   • als (onuitgesproken) gezinsregels over verliesverwerking iemand in het gezin verhinderen om op eigen wijze te rouwen (systeem geblokkeerde rouw

Symptomen van gecompliceerde rouw

 • depressie

 • angststoornis

 • post-traumatische stress stoornis

 • misbruik van alcohol of geneesmiddelen

 • opleving van psychiatrische stoornis

Praktijk Tranceforma: andere vormen van verlies

Ook wanneer je te maken krijgt met andere vormen van verlies en je het gevoel hebt er alleen niet goed uit te komen, ben je welkom om eens te komen praten. 

Voorbeelden van verlies zijn dan:

 • onvrijwillig ontslag
 • verlaten door je partner
 • verlies van gezondheid 
 • geen contact meer met je ouders of kinderen

Samen gaan we kijken naar wat je nodig hebt om weer gelukkiger te zijn.

Praktijk Tranceforma: contactformulier

Herken je jezelf in bovenstaande of maak je je zorgen over iemand in je directe omgeving?

Je kunt altijd contact met me opnemen en je vraag aan mij voor leggen door het contactformulier op deze pagina in te vullen en aan mij te versturen.