Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. Albert Ellis is, samen met Aaron T. Beck, de grondlegger van deze therapie. RET is één van de vormen van cognitieve therapie.

Het wordt veel ingezet om mensen van hun angst of depressie af te helpen. Kern van de benadering is dat het "denken over de situatie" en "niet de situatie zelf" de bron is van de klachten.