Beroepsverenigingen

 

Ik ben als registertherapeut (seniortherapeut) aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH). Deze beroepsvereniging bewaakt het kwaliteitsniveau van de aangesloten therapeuten, door eisen te stellen aan o.a. bijscholing en jaarlijkse verplichte intervisie-uren.


Dit betekent voor jou,
wanneer je het traject zelf betaalt en dus niet via je werkgever loopt, dat je bij je ziektekostenverzekeraar meestal een deel van de kosten vergoed kunt krijgen. Ik raad je aan advies in te winnen bij je eigen zorgverzekeraar over de voorwaarden en de hoogte van een tegemoetkoming.
 

Ook sta ik geregistreerd bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) onder registratienummer 113799.

 

Alle SRBAG-geregisteerden beschikken over een kwalitatief goede beroepsopleiding op HBO niveau, waarbij wordt gewerkt vanuit het beroepsprofiel en code van de vereniging waarbij men is aangesloten. De geregistreerde artsen en therapeuten zijn herkenbaar aan de beschermde titel van registerarts RAAGŪ en registertherapeuten RTAGŪ. Dit is het kwalititeits-keurmerk voor iedere professionele behandelaar.